Według definicji alimenty to regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa lub powinowactwa małżeństwa. Ta definicja może nie być do końca zrozumiała, dlatego zostanie dokładniej wyjaśniona w dalszej części tekstu.

Czym są alimenty?

To świadczenia pieniężne, które mają na celu zapewnienie utrzymania osoby fizycznej, czyli dostarczenie środków na życie, mieszkanie, edukację, a więc podstawowe potrzeby. Do płacenia alimentów mogą zostać zobowiązane osoby spokrewnione lub niespokrewnione, a spowinowacone. Osobami spokrewnionymi, które mogą zostać zobowiązane do płacenia świadczeń jest rodzina w linii prostej, rodzeństwo. Krewni bliższego rzędu są zobowiązani przed krewnymi dalszego rzędu, chyba, że ci zmarli lub nie są w stanie uczynić zadość obowiązkowi, z powodu własnej sytuacji materialnej. 

Obowiązek alimentacyjny jednego małżonka wobec drugiego stoi przed obowiązkiem krewnych tego małżonka. Więcej informacji na ten temat pod tym adresem: https://kancelariaea.pl/alimenty/

Najszersze prawo do pobierania alimentów mają dzieci – rodzice nie mogą uchylić się od ich płacenia, nawet jeśli ich dochody są bardzo małe. W niektórych przypadkach muszą nawet wyzbywać się majątku, aby zapewnić dziecku życie na odpowiednim poziomie. Jedynym przypadkiem, gdzie rodzice mogą uchylić się od świadczenia alimentów jest sytuacja, kiedy pełnoletnie dziecko nie dokłada starań do swojego utrzymania, lub płacenie alimentów wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców.

Jak wyliczyć alimenty?

Do obliczenia wysokości świadczenia potrzebne jest wzięcie pod uwagę kilku podstawowych kryteriów, rozumianych jako potrzeby. Aby obliczyć alimenty świadczenia należy znać wysokość środków przeznaczanych co miesiąc na wyżywienie, które zależy od takich czynników jak wiek, dieta czy nawet apetyt dziecka. Kolejnym kryterium do wzięcia pod uwagę są pieniądze na ubiór, czyli odzież. Tutaj kwoty wahają się od 50zł do nawet 600zł, w zależności od poziomu zamożności rodziny. Pod uwagę brane są także produkty do higieny, środki czystości (50-100zł/msc), leki, opieka medyczna, koszty terapii lub rehabilitacji, koszty zamieszkania, opłacenia żłobka, przedszkola lub opiekunki, dalej obowiązek szkolny, rozwój kulturalno-rozrywkowy, wakacje, aż po urządzenia mobilne i kieszonkowe.