Porady podatkowe to rzecz, której coraz częściej potrzebują polscy przedsiębiorcy. Nieustannie zmieniające się przepisy prawa podatkowego sprawiają, iż prowadzenie interesów może okazać się trudne. Na szczęście, każda osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą w razie jakichkolwiek wątpliwości co do stosowania prawa podatkowego, może zwrócić się do organu skarbowego o udzielenie interpretacji podatkowej. W niniejszym artykule tłumaczymy, dlaczego warto korzystać z interpretacji podatkowych. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury! 

Interpretacja podatkowa – co to takiego? 

Interpretacja podatkowa to oficjalna interpretacja wydana przez organ skarbowy, którą przedstawia się osobie wnioskującej. Istnieją dwa podstawowe rodzaje interpretacji podatkowych: 

  • interpretacje ogólne,
  • interpretacje indywidualne. 

Do 1 marca 2017 roku interpretacje były wydawane przez pięć uprawnionych do tego organów skarbowych. Byli to dyrektorzy izb, które zlokalizowane są w Łodzi, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Po znowelizowaniu przepisów prawa podatkowego oraz uchwaleniu Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej do wystawiania interpretacji podatkowych uprawniony jest wyłącznie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Jest to wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej, który dzięki ustawie otrzymał szeroki zakres kompetencji. 

calc

Co musi zawierać wniosek o indywidualną interpretację podatkową? 

Przedsiębiorcom przysługuje prawo do składania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Każdy wniosek musi zawierać pytanie oraz stanowisko wnioskodawcy w zakresie rozumienia omawianych przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sytuacji. Organ musi odpowiedzieć na przesłane pismo w terminie do 3 miesięcy. Odpowiedź musi zawierać jasne stwierdzenie, czy stanowisko przyjęte we wniosku przez wnioskodawcę jest zgodne z przepisami prawa, czy też należy je skorygować. Warto wiedzieć, iż wniosek o wydanie interpretacji podatkowej mogą składać zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i te które jej nie prowadzą.