Rok 2018 niesie ze sobą zmiany w prawie pracy. Choć nie są one szczególnie wielkie, każdy pracownik i pracodawca powinien się z nimi zapoznać. Nowe przepisy będą szczególnie korzystne dla pracowników, którzy zostaną dodatkowo zabezpieczeni przed dyskryminacją. Zmiany odczują także rodzice, którzy korzystają z uprawnień rodzicielskich. Inne regulacje będą dotyczyły minimalnej pensji, czy wydawania świadectw pracy.

Dodatkowa ochrona pracowników

Prawo pracy w 2018 roku jeszcze w większym stopniu będzie chroniło pracowników. Zostaną oni zabezpieczeni między innymi przed mobbingiem, czy dyskryminacją. Niedopuszczalne będzie nierówne traktowanie pracowników ze względu na jakąś cechę, która nie jest w żaden sposób związana z pracą. Osoba, która doświadczy takiego traktowania w pracy będzie mogła ubiegać się o odszkodowanie.

Bardzo ważnym elementem nowych przepisów jest ochrona przeciwko mobbingowi, którego na co dzień doświadcza wielu polskich pracowników. Nękanie, zastraszanie, izolowanie, czy znęcanie się jest karalne, a pracownik może ubiegać się o odszkodowanie. Ważne, że dotychczas mógł on zgłosić się do sądu jedynie w momencie, kiedy złożył wypowiedzenie, a decyzja ta była motywowana doświadczaniem mobbingu. Nowe przepisy pozwalają oskarżyć pracodawcę nawet wówczas, kiedy pracownik jest nadal zatrudniony w tym samym miejscu.

Nowe przepisy dotyczące rodziców i opiekunów dzieci

Ze zmianami w prawie pracy na 2018 rok powinni zapoznać się rodzice, a także inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi. W tym roku zwiększa się ilość osób, które mogą skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Dotychczas takie przywileje mieli jedynie rodzice. Natomiast w 2018 roku na urlop mogą iść również teściowie, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym lub macocha.

Takie osoby będą mogły korzystać z wszystkich uprawnień, które wiążą się z opieką nad dzieckiem. Nowe prawo zabezpiecza je przed utratą pracy. Urlopy będą oczywiście płatne.

Poprawi się płaca minimalna

Bardzo dobrą wiadomością jest również to, że poprawi się płaca minimalna. Dobra sytuacja na rynku pracy sprawia, że płaca minimalna wzrasta do 2100 zł brutto.

Zmiany w wydawaniu świadectw pracy

Zmienią się również zasady wydawania świadectw pracy. Jeżeli pracownik zauważy jakiekolwiek błędy w swoim świadectwie pracy, będzie mógł je zgłosić w okresie do 14 dni (a nie siedmiu dni jak to było do tej pory). Pracodawca jest również zobowiązany do wystawienia swojemu pracownikowi świadectwa pracy. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał liczyć się z karą w postaci wysokiej grzywny. Jeśli nie jesteśmy pewni swojej sytuacji, możemy skorzystać z usług porad prawnych.

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy – co warto wiedzieć?

Zmienił się także zapis mówiący o przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy. Takie roszczenia ulegają przedawnieniu po okresie do dziesięciu lat. Po przedawnieniu roszczenie nie może być dochodzone przed sądem. Taka sytuacja jest możliwa jedynie wówczas, kiedy osoba, której dotyczy owo roszczenie zrzeknie się przedawnienia. Co ważne zrzeczenie się przed upływem przedawnienia nie ma racji bytu.

Oferta pozycjonowania Agencji SEO dostępna na https://marketing-internetowy24.pl/oferta/pozycjonowanie-stron/