Polskie prawo nakłada obowiązek alimentacyjny na krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Najczęściej jednak chodzi o obowiązek rodziców względem dzieci. Kodeks zobowiązuje obojga rodziców do łożenia na swoje pociechy do czasu, aż nie są one w stanie utrzymywać się samodzielnie. Dotyczy to również np. dorosłych dzieci, które studiują. Ślub lub rozwód nie mają tu znaczenia. Zdarza się niestety, że któryś z rodziców, uchyla się od tego obowiązku. Wówczas należy wnioskować o alimenty.

Jak to działa?

Pierwszy krok to złożenie do sądu pozwu, w celu ustalenia alimentów (https://kancelariaea.pl/alimenty/). Warto się do tego przyłożyć. Skrupulatnie napisany i udokumentowany wniosek znacząco zwiększa szanse, na uzyskanie zadowalającej nas kwoty. Pozew składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (w tym przypadku dziecka) lub osoby niepłacącej. Jeśli miejsce zamieszkania osoby, od której chcemy uzyskać alimenty, jest nieznane, trzeba wystąpić do sądu, o ustanowienie dla niej kuratora.

We wniosku należy zawrzeć szczegółowe informacje dotyczące Ciebie, dzieci oraz pozwanego. Najistotniejsze to:

  • adres właściwego sądu (tego, w którym składamy pozew)
  • miejscowość i data
  • dane osoby, od której domagamy się alimentów oraz jej dokładny adres
  • dane dziecka, oraz przedstawiciela ustawowego (czyli Twoje)
  • miesięczna kwota, o którą wnioskujesz
  • dodatkowe załączniki i dowody, które mogą sprawić, że dla sądu, sprawa będzie bardziej klarowna
  • opis okoliczności (wyjaśniasz, dlaczego występujesz o alimenty?)
  • sposób płatności i dzień miesiąca, do którego pieniądze mają być przekazane
  • własnoręczny podpis.

Warto pamiętać, że można przed sądem dochodzić alimentów zasądzonych i nieopłaconych w okresie ostatnich 3 lat. Po tym czasie roszczenie się przedawnia.

Wniosek o alimenty. Niezbędne dokumenty.

Aby złożony wniosek był prawidłowy pod względem formalnym, konieczne jest dołączenie do niego szeregu dokumentów, które potwierdzą wszelkie informacje umieszczone w pozwie. Musisz więc przygotować: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka; zaświadczenie o zarobkach; zaświadczenie z urzędu pracy o wypłacanym zasiłku (jeśli dotyczy); rachunki oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające wydatki na dziecko; oświadczenie o uznaniu dziecka albo wyrok ustalający ojcostwo (jeśli nie macie ślubu); odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli jesteście po ślubie);  odpis wyroku rozwodowego lub orzeczenia separacji (jeśli dotyczy) oraz odpis pozwu i załączników.

Z tak przygotowanym wnioskiem, masz duże szanse na wywalczenie dla swojego dziecka kwoty, która zaspokoi jego potrzeby finansowe.

Więcej na temat prawa rodzinnego przeczytasz tutaj: https://kancelariaea.pl/prawo-rodzinne-sprawy-rodzinne/