W obecnych czasach dochodzi do coraz większej ilości rozwodów w porównaniu do lat ubiegłych. Należy wiedzieć, że aby otrzymać postanowienie sądowe w sprawie rozwodu nie jest potrzebna wcześniejszą separacja. Można mieszkać z partnerem pod jednym dachem i w tym samym czasie wnioskować o zakończenie małżeństwa. Jednak, orzeczenie separacji daje mocny argument w postępowaniu rozwodowym i może przyczynić się do szybkości zakończenia sprawy.

Kiedy separacja?

Jeśli nastąpił zupełny rozkład pożycia można wnioskować o separacje. Rozklad ten musi dotyczyć sfery:

  • Emocjonalnej, gdzie zanika więź między małżonkami
  • Fizycznej, gdzie nie istnieją zbliżenia
  • Gospodarczej, gdzie partnerzy nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego.

Separacja jest stanem czasowym, rozwód jest stanem trwałym. Może to być ostatnia deska ratunku dla ratowania małżeństwa a także sygnał ostrzegawczy największego kalibru.

Skutki separacji

Do najważniejszych skutków należą:

  • Zmiana ustroju majątkowego jeśli w małżeństwa panowała wspólnota majatkowa. Od chwili orzeczenia separacji istnieje rozdzielność majątkowa.
  • Z dniem ogłoszenia separacji małżonkowie przestają po sobie dziedziczyć.
  • Orzeczenie separacji uchyla domniemanie ojcostwa.
  • W przypadku separacji sąd ustala kto mieszka we wspólnym mieszkaniu, a kto się musi wyprowadzić. W przypadku agresywnych zachowań  pijaństwa i zakłócania miru domowego dzieci sprawa jest jasna.
  • Można dokonać podział majątku

Separacja a wina

Warto wiedzieć że w przypadku separacji jak i rozwodu można wskazać osobę winną ustania więzi – https://adwokatgoncik-jaskolska.pl/prawo-rodzinne/. Tutaj skutki mogą być podobne do tych ze spraw rozwodowych. Co ważne separacje może uznać sąd tylko na podstawie potrzeb jednej strony. Do tego stanu nie jest wymagana zgoda dwóch partnerów, a wniosek jednego z nich.

W takim razie, co najpierw?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Są to sprawy bardzo delikatne oraz indywidualne. Nic nie stoi na przeszkodze, aby od razu wnioskować o rozwód. Z drugiej strony wniosek o separacje i orzeczenie jej mimo wszystko nie kończy małżeństwa i po ustaniu separacji powrót do stanu sprzed orzeczenia ma szansę bytu. Jeśli zainteresowana osoba widzi szansę na uratowanie małżeństwa, warto aby skorzystała z separacji, jako rozwiązania mniej radykalnego. Czasem w przypadku odseparowania się i spędzania życia osobno pod kątem gospodarczym, wiele rzeczy można przemyśleć łatwiej i szybciej, niż pod presją drugiej osoby. Z drugiej strony jeśli tylko jedna ze stron godzi się na zerwanie więzi małżeńskich, to możliwe jest wtedy tylko orzeczenie separacji i czekanie na wspólne dojście do porozumienia. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które mają innego partnera, oraz gdy chcą przerwać bieg dziedziczenia ustawowo wynikający z małżeństwa. Pewne sprawy separacji można zabezpieczyć, mimo trudnych relacji i braku porozumienia z obecnym partnerem. Gdy sytuacja jest jasna i oboje z małżonków nie chcą stanowić jedności w świetle prawa, nie ma sensu wnioskować o stan przejściowy, skoro łatwiej, szybciej i taniej będzie przejść do rozwodu.

https://adwokatgoncik-jaskolska.pl/