Jedną z form, stosowaną przy ocenianiu postępów ucznia, czy studenta, jest napisanie przez niego pracy zaliczeniowej.

Bardzo często decyduje ona o ocenie na semestr, czy ocenie końcowej, co ma przecież niebagatelny wpływ na to, czy dany uczeń, czy też student zaliczy semestr, a, co najważniejsze – gwarantuje promocję do następnej klasy.

Prace zaliczeniowe decydują również o tym , jaka będzie ogólna średnia ocen danej osoby, a to przecież jest bardzo ważne – może decydować o tym, czy zda się z nagrodą, czy dany uczeń lub student otrzyma w związku z tym stypendium. W przypadku uczniów dodatkowo ocena końcowa decyduje o tym, czy dostanie się on na wymarzoną uczelnie, czy o wymarzonego gimnazjum/liceum.

W ostatnich latach pojawiła się więc możliwość zlecenia na napisanie takiej pracy zaliczeniowej.

Czy jest to jednak dobry sposób dla ucznia?

Czy może on się w ten sposób czegokolwiek nauczyć, czy też lepiej jest jednak napisać taką pracę samodzielnie?

Zalety rozwiązania

Wielu z was zapewne zastanawia się, czy takie rozwiązanie ma jakieś zalety.

Otóż wbrew pozorom – tak.

Można tu zaliczyć:

  • oszczędność czasu – uczniowie i studenci, którzy zwykle spędzają mnóstwo czasu  w budynkach szkoły/uczelni, nie mają potem siły na efektywne przyswajanie wiedzy. Udowodniono, że mózg nie zdobywa nowych umiejętności w trakcie nauki, ale w przerwach między kolejnymi sesjami uczenia się. Jeśli ktoś napisze za daną osobę pracę zaliczeniową, wtedy może mieć ona więcej czasu na odpoczynek, czy też przyswajanie nowej wiedzy.
  • Jeśli praca zaliczeniowa, napisana przez inną osobę zostanie przez ucznia dogłębnie przeczytana, może on w ten sposób nauczyć się tego, co mogło umknąć jego uwadze podczas uczestnictwa w zajęciach.

Jeśli praca jest dobrze wykonana, może on również wzbogacić swój zasób słownictwa, a, co za tym idzie – może nawet nauczyć się poprawnie pisać takie prace.

Wady rozwiązania

Niestety – to rozwiązanie może się nie sprawdzić.

Ma swoje wady, do których można zaliczyć następujące:

  • Nie uczy samodzielnego myślenia.
  • Rozleniwia;
  • Jest po prostu nieuczciwe

Podsumowując – zlecanie prac zaliczeniowych niekoniecznie musi być złe, nie musi wiązać się z nieuczciwością, czy też lenistwem danego ucznia, czy studenta.

Jeśli przeczyta to, co jest w niej zawarte, może to być gwarancją na dobre zaliczenie danego przedmiotu.

Może również nauczyć się tego, co przeoczył w trakcie nauki szkolnej/akademickiej.