Bardzo często w życiu pojawia się sytuacja sporna. Wówczas pojawia się sakramentalne pytanie: “czy jest sens bawić się w rozprawy sadowe?”. Głównym czynnikiem decyzyjnym jest przede wszystkim aspekt ekonomiczny. Od zawsze sądy są uznawane za drogi sposób wyjaśniania konfliktów, jednak w wielu sytuacjach jest to jedyny możliwy sposób.

Zwrot kosztów

W przypadku rozpraw sadowych dochodzi do rekompensaty kosztów, które musiała ponieść strona wygrana. Koszty, które są zwracane to:

• Koszty procesu – są to wszelkie opłaty kancelaryjne, opłaty od pozwu oraz wydatki na biegłego.
• Koszty transportu – dotyczy to kosztów przejazdu do sądu w celu składania zezna lub uczestniczenia w rozprawie.
• Utracony zarobek – podczas składania zeznań, dojazdów do sądu oraz wykonywania innych czynności związanych z realizacją rozprawy. W tym czasie możliwe byłoby zarobkowanie.
• Koszty zastępstwa przez pełnomocnika – w przypadku, kiedy strona posiada pełnomocnika jego koszty również zostaną zrekompensowane temu, kto wygra sprawę w sądzie.
• Koszty mediacji – występują w przypadku spikerowania przez sąd.

kobieta

Mity ponoszenia kosztów

Bardzo często można usłyszeć jeden z największych mitów sądowych. Jest nim sytuacja zwrotu kosztów w przypadku powoda a pozywającego. Niejedna osoba mylnie twierdzi, że zwrot kosztów należy się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rozprawę sadową wygrywa pozywający. Wówczas powód jest zobligowany do zwrotu kosztów. Nic bardziej błędnego. W sytuacji, kiedy to pozywający przegra sprawę, wówczas powód ma również prawo do tego, aby dochodzić odszkodowania ze strony pozywającego. Należy to przede wszystkim rozumieć w kategorii utraconych korzyści. Zarówno powód, jak i pozywający tracą możliwości zarobkowania w czasie rozprawy. Dlatego jedna i druga strona może liczyć na rekompensatę kosztów w przypadku wygranej.

mlotek

Rozprawa sądowa jest jak najbardziej kwestią, która jest poruszana bardzo często. Wiele osób podczas decydowania się na drogę sądową boi się przede wszystkim wysokich kosztów z jakimi bardzo często wiąże się taki wybór. Jednak należy pamiętać o tym, że z reguły większość kosztów pokrywane jest przez osobę, która przegrywa w sądzie, dlatego jeśli masz pewność wygranej, wtedy możesz decydować się na dochodzenie swojej racji oraz roszczeń na drodze sądowej.

Współpraca: https://adwokatgoncik-jaskolska.pl/